تخفیف ویژه!
کد شناسه :88985

قانون شفا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قانون شفا - با وجود روشن بيني در عصر حاضر، بيشتر مردم همچنان مي پندارند كه سلامتشان متكي به منشأهايي بيرون از خودشان است. بيشتر مردم هنوز به راز كهن شفا پي نبرده اند؛ به اين راز كه سلامت، خواه سلامت و خواه سلامت ذهني، اساسا كاري دروني است. به هنگام بيماري، درمان هر اندازه نيز كه موفقيت آميز باشد، شخص باز هم بارها و بارها بيمار مي شود، زيرا به علت بيماري خود، انديشه ها و احساس هاي بيمار گونه اش درباره خويشتن و ديگران و كائنات و جهاني كه در آن زندگي مي كنند، پي نبرده است. اين انديشه هاي بيمار گونه، نيروي زندگي را در وجودش به بند مي كشاند و سبب بيماري( بيم - آري) يا ناخوشي مي شود و...