تخفیف ویژه!
کد شناسه :68049

اضطراب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اضطراب : ژاك لاكان چهره‌اي شناخته‌شده و مهم در تاريخ روانكاوي به شمار مي‌آيد و يكي از تاثيرگذارترين متفكران قرن بيستم است. لاكان در اضطراب كه براي اولين بار به زبان انگليسي در دسترس خوانندگان قرار گرفته با ما از ماهيت اضطراب صحبت مي‌كند. او در اين بحث بيان مي‌كند كه اين نوستالژي داشتن ابژه نيست كه موجب اضطراب مي‌شود، بلكه نزديكي به آن است كه در ما ايجاد اضطراب مي‌كند. درس‌ها لاكان در سال‌هاي 1962 و 1963 در سمينارهايي كه او در بيمارستان سنت - آن ارائه مي‌داد. مبناي مراحل اوليه آموزه‌هاي او را شكل مي‌دهد. در اين كتاب براي اولين بار با صورت‌هاي مختلف و ناشناخته a و در كنار آن توضيح لاكان از مسئله "ميل تحليلگر" آشنا مي‌شويم. لاكان با بررسي اين مفاهيم از زواياي مختلف، مخاطبان خود را با دقت زياد به بازه‌اي از موضوعات مي‌برد. موضوعاتي مانند اضطرابي كه بين لذت و ميل قرار مي گيرد، انتقال متقابل و تفسير، و خيال‌پردازي و چهارچوب آن و...