تخفیف ویژه!
کد شناسه :88971

بعد ديگر وجود

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بعد ديگر وجود - آيا شستن ظروف شما را عصباني مي كند؟ آيا مسائل مالي موجب سردردهاي شما مي شود؟ آيا از آب و هواي فعلي سير و بيزار شده ايد؟ من معتقدم كه فالگيرها با تمام پنهان كاريشان، بخش بزرگي از درآمد خود را مديون عبارات تاكيدي ما هستند. فراموش نكنيد كه مغز، مفسري تيز هوش و زيرك نيست. مثل اين كه بگويد: (او درخواست سردرد مي كند. بسيار خوب يك نوبت سردرد لطفا). طبيعتا هر باروقتي مي گوييم كه چيزي باعث سردرد ما مي شود، بلافاصله دچار سردرد نمي شويم. سلامت و تندرستي مطلوب، وضعيت طبيعي بدن است و تمامي جريانات در بدن بر مبناي تندرستي تنظيم مي شوند. اگر واكنش هاي دفاعي بدن با عبارات منفي از بين بروند. به تدريج بدن، بيماري هايي را كه درخواست شده اند، بروز مي دهد و…