تخفیف ویژه!
کد شناسه :88892

به جنگ لبخند بزن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب به جنگ لبخند بزن - "فيونا دنينگ" در آينده اي كه براي خودش تصور كرده، قرار است كارمند شهرداري شود و با نامزدش "دني" كه اكنون در جبهه جنگ است ازدواج كند و در بوستون ساكن شود اما جنگ آينده او را تغيير مي دهد و تمام برنامه هاي فيونا عوض مي شود. هواپيماي دني در آسمان آلمان مورد اصابت نيروهاي دشمن قرار مي گيرد و دني ناپديد مي شود. فيونا در جست و جوي دني به نيروهاي داوطلب صليب سرخ مي پيوندد و فراز و نشيب جنگ انگيزه اش را براي حضور در جبهه، عميق تر مي كند. شجاعت و وفاداري سخت ترين و بهترين روزها ر ا رقم مي زند و...