تخفیف ویژه!
کد شناسه :92492

زنان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زنان - چه بسيار زناني كه در رويدادهاي تاريخي نقش داشته اند، اما نام و يادشان از صفحه روزگار محو شده است. آنان كه جسارت رويا پردازي داشتند و بابتش مجازات شدند. زناني كه زنده مي مانند و ياري مي رسانند تا زنده بمانيم. "گالئانو" از زناني مي گويد كه براي بهبود شرايط خود جنگيدند و به سبب فرمان نابرداري متداول زنانه و به رغم شكنندگي شان، داستان هاي تكان دهنده رقم زدند و براي به دست آوردن تغييراتي كه خواهانش بودند، زجرها كشيده اند؛ زنان ناشناسي كه رشادت هايشان چشم ها را خيره ساخت؛ آنان كه به سبب زيبايي يا استعداد ذاتي شان پرآوازه گشتند و روياهاي شان را در آغوش كشيدند؛ شخصيت هايي همچون شهرزاد هزارو يك شب كه از بيم مرگ هرشب براي پادشاه داستان مي سرايد و...