تخفیف ویژه!
کد شناسه :88631

يواشكي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب يواشكي - بايد آخرين خاطراتم خانمانه در ذهنش ثبت مي شد، هيچ وقت فكر نمي كردم وقتي برسد كه حاضر باشم داوطلبانه، خانم بودن هاي طاقت فرسا را سر لوحه ي زندگي ام قرار دهم! نفسي گرفتم و دزدكي نگاهش كردم. سرش زير بود  و داشت  با استكان چايش  كه توي نعلبكي دست نخورده مانده بود، بازي مي كرد. استكان كمر باريك با حركت دست خود او، توي نعلبكي كرشمه ها مي آمد برايش كه  (بيا منو بخور )، نمي خوردش ! چون سرش پايين بود، با خيال راحت چيني روي دماغم انداختم و لب هايم كش و قوسي  برداشتند و از فكرم گذشت ( كلا خوش خوراك نيست! بعد از اون همه كه براش ناز و كرشمه اومدم، يه بار توي پارتي قات زد، سيم بكسل بريد كه آخرشم با سر چپ كرد تو دره!  حالا بايد تا سه ماه شرمنده باشه و خودشو بازخواست  كنه؟ اووف، من بايد چپ كرده باشم يا اين؟ خيلي سينيوري به خدا ) و...