تخفیف ویژه!
کد شناسه :47179

لبه تیغ(رقعی)امیرکبیر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب لبه تیغ : لبه تیغ، سرگذشت جوانی است که یکی از دوستانش در جنگ جهانی اول به خاطر او کشته می شود. این حادثه او را تکان می دهد و به جستجوی جواب مسائل ابدی برمی انگیزد: خدا چیشت؟ چرا درد وجود دارد؟ غرض از زندگی و مرگ چیست؟ برای یافتن جواب، دست از یار و دیار می کشد و...