تخفیف ویژه!
کد شناسه :87804

بيگانه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بيگانه - بخشي از متن - امروز مامان مرد. يا شايد ديروز، نمي دانم. تلگرامي از آسايشگاه سالمندان دريافت كردم: "مادر مرحوم شد. فردا مراسم خاكسپاري است. با كمال همدردي." از رئيسم دو روز مرخصي در خواست كردم و با چنين عذري او نمي توانست آن را رد كند. اما چندان راضي نبود. حتي به او گفتم "اين تقصير من نيست." و... اين كتاب از سري داستان هاي فرانسوي، نوشته آلبر كامو بوده كه با مطالعه آن با زندگي مردي به نام "مرسو" كه در سلول زندان در انتظار اعدامش بوده همراه مي شويد.