تخفیف ویژه!
کد شناسه :87800

نظريه ادبي، ادبيات و مساله شناخت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نظريه ادبي، ادبيات و مساله شناخت - بخشي از متن - فلسفه دست كم چهار اداي سهم مشخص به نظريه ادبي داشته است. اين امر به اين معناست كه مي توان طريق ديگري را نيز براي اداي سهم فلسفه به نظريه ادبي در نظر گرفت و دليلي ندارد كه به نحوي مقدم بر تجربه، اين اداي سهم را در چهارچوبي ويژه محدود كنيم و... اين كتاب مناسب براي علاقه مندان به جنبه هاي فلسفي و شناختي ادبيات بوده كه به بررسي دو قلمرو متفاوت اما مرتبط نظريه ادبي و ادبيات مي پردازد.