تخفیف ویژه!
کد شناسه :92010

هـ هـ حـ هـ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب هـ هـ حـ هـ - به شهر هاله فكر مي كنيد، به نيروي دريايي، به فرانسه كه انتظارتان را مي كشد، به رايش جاودانه كه شما پايه هاي استوارش را بنا نهاده ايد و عميق ترين ريشه هايش را در خاك نشانده ايد. اما زمان حال را از ياد برده ايد. نكند همچنان كه مرسدس در جاده پيش مي تازد، در رخوت روياهايتان غرق شده ايد و غريزه پليسي تان به خواب رفته است؟ حتي ديدن سر و وضع عجيب اين مرد نيز لحظه اي زمان حال را به يادتان نمي آورد، مردي كه به رغم گرماي اين روز بهاري باراني اش را روي دست انداخته است و دارد از برابر شما مي گذرد و...