تخفیف ویژه!
کد شناسه :87301

حقوق جزايي انگلستان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب حقوق جزايي انگلستان - حقوق كيفري حيطه اي از حقوق بوده كه در بردارنده طيف گسترده اي از قوانين، مصوبه ي مجلس و همچنين قواعد حقوق عرفي و آرا قضايي محاكم مي باشد. از آن جا كه حقوق به علت داشتن قدرت از وجهي هنجار بخش برخوردار بوده حتي با وجود داشتن قوانيني كه آزادي هاي يك فرد را سلب مي كند نيز، از اهميت ويژه اي برخوردار است. اگر مي خواهيد بدانيد حوزه حقوق مشتمل بر چه قوانيني بوده و از مفاهيم انگيزه و قصد در چاچوب جرم آگاه شويد و همچنين رفتارهاي قانون شكنانه و مجرمانه را شناخته و به تفاوت بين جرايم گزارش شده و جرايم واقعي موجود در جامعه پي ببريد، اين كتاب با ارائه و تشريح قانون مورد نظر در رابطه با يك پرونده و بررسي اصول نهفته و مسائل مرتبط، براي دانشجويان رشته حقوق و علاقه مندان راهنماي خوبي بوده تا با استفاده از مطالب ذكر شده در آن به درك واضح و روشني از حقوق جزايي برسند و...