تخفیف ویژه!
کد شناسه :68325

شهر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شهر : كتاب شهر مقدمه‌اي قابل فهم و در عين حال انتقادي بر يكي از انديشه‌هاي اصلي در جغرافياي انسان است. تعريف و مشخصات شهر همواره در قلب بحث‌هاي نظريه اجتماعي قرار داشته است ولي هنوز هم مفهومي گريز پا است. جغرافي‌دانان مفهوم متن را به گونه‌اي گسترش داده‌اند كه طيف وسيعي از تصاوير و بازنمايي‌ها را در بر مي‌گيرد. در واقع اين واقعيت كه استعاره متني به گونه‌اي گسترش يافته كه چشم‌انداز شهر را نيز در بر مي‌گيرد نشان مي‌دهد اين استعاره چه دامنه‌ي كاربرد گسترده‌اي دارد و...