تخفیف ویژه!
کد شناسه :86626

فلسفه اي براي زندگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فلسفه اي براي زندگي - تعريف لغت نامه اي فرد رواقي چنين چيزي است: فردي كه ظاهرا نسبت به لذت، غم، شادي و درد بي تفاوت است و اين چيزها تاثيري بر او نمي گذارند. شايد انتظار برود كه رواقيون افرادي ملول و سرخورده باشند. اما در اصل هدف رواقيون، حذف عواطف از زندگي نبوده بلكه غلبه بر احساسات منفي مي باشد. فلسفه هاي دانشگاهي، توصيه هايي براي چگونه زيستن ارائه مي دهند كه آكادميك هستند يعني پژوهش هايشان عموما نظري يا تاريخي است. اما مكتب رواقي كاملا عملي است و هدف فيلسوفان رواقي بر ضرورت مطالعه فلسفه رواقي اين است كه بتوانيم آن را در زندگي به كار گيريم و با به كارگيري استراتژي هاي رواقي نگذاريم ديگران ناراحتمان كنند و با دقت بيشتري به زندگي مان نگاه كنيم و سرچشمه هاي رنج و اندوه و راه پرهيز از آن ها را، در زندگي مان پيدا كنيم و به آرامش و خوشبختي برسيم. اين كتاب بهترين راه براي يپدا كردن فيلسوف زندگي تان مي باشد و...