تخفیف ویژه!
کد شناسه :33507

گیتا - کتاب فرزانگی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب گیتا - کتاب فرزانگی : بخشی از کتاب- کریشنای پروردگار! به تو کرنش می کنم، دوباره و هربار! به تو کرنش می کنم، کریشنای پروردگار! پسر واسودوا! دل گرمی دواکی! محبوب نانداگوپا! کریشنا! محبوب ترین مونس!- من ام که در تو مامن دارم- راز بازی آشکار کن! - اسرار اوپانیشادها بگشا! - که تو گفته ای- من ام سراینده ی اوپانیشادها و...