تخفیف ویژه!
کد شناسه :86557

تائو، جوهر زندگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تائو، جوهر زندگي - آموزه هاي تائوئيسم تمامي رهنمود هاي لازم براي هر چيزي از "شيوه زندگي" تا هنر "كيميا گري دروني" كه به طول عمر و ناميرايي مي انجامد را در بر دارد. اين كتاب از مجموعه "گنجينه رسائل اصيل تائوئيستي" رساله اي كوتاه بر فهم تائو بوده كه شامل سه دسته: تعاليم بيروني، تعاليم دروني و تعاليم سري يا خفيه مي باشد و به بررسي نقش تائو در طبيعت، پروراندن ذهن و جوامع بشري مي پردازد و...