تخفیف ویژه!
کد شناسه :86497

نگاهي گذرا به تفكر فلسفي در جهان اسلام

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نگاهي گذرا به تفكر فلسفي در جهان اسلام - اين كتاب ترجمه و تحقيقي از يازده مقاله دانشنامه راتلج نظير: تاثير فلسفه يوناني بر فلسفه اسلامي، فلسفه اشراق، علم در فلسفه اسلامي، معرفت شناسي در فلسفه اسلامي، معنا در فلسفه اسلامي، منطق در فلسفه اسلامي، عليت در فلسفه اسلامي، عليت و وجوب در تفكر اسلامي، بنياد گرايي اسلامي، نفي عليت، اشاعره و معتزله مي باشد و ادامه كتاب نگرشي بر تاريخ فلسفه اسلامي بوده و شامل مقاله هايي در حوزه هاي فلسفه، كلام، عرفان و ديگر انواع تفكرات رايج در بين متفكران جهان اسلام مي باشد و...