تخفیف ویژه!
کد شناسه :86363

چرا مردها عاشق زنان زيرك مي شوند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چرا مردها عاشق زنان زيرك مي شوند! - اين كتاب به شيوه اي منحصر به فرد مي گويد كه چرا مردها جذب يك زن قوي كه مي تواند روي پاي خود بايستد مي شوند. اين كتاب سرشار از پند و اندرز، داستان هاي واقعي جالب و قوانين جاذبه بوده كه با جزئيات دقيق نشان مي دهد كه چرا زنان زيرك خواستني تر هستند.نويسنده در اين كتاب جواب هاي قانع كننده براي پرسش هاي سختي كه زنان هميشه مي پرسند، دارد: چرا مردها در ابتدا رمانتيك هستند و بعد ها تغيير مي كنند؟ چرا مردها قدر دختران خوب را نمي دانند؟ چرا وقتي زني در مقام دفاع از خود بر مي آيد، مرد به او احترام مي گذارد؟ و...