تخفیف ویژه!
کد شناسه :85871

من

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب من: من كيستم؟ براي چه زندگي مي كنم؟ چه كاري ارزش انجام دادن را دارد؟ آيا واقعا مي توانم دوستانم يا اعضاي خانواده ام را بشناسم؟ آنها چطور، آيا آنها مي توانند واقعيت "من" را بفهمند؟ در جهاني كه رخدادهاي تصادفي در يك چشم بهم زدن مي توانند زندگي مان را زيرورو كنند آيا مي توان تصوير ثابتي از "من" داشت؟ هنر زندگي و هدف هر فلسفه ي شخصي اين است كه يك "من" معنادار بسازد و به زندگي مان معنا ببخشد. اينكه چطور مي توان اين كار را كرد پرسشي است كه اين كتاب مي كوشد به آن پاسخ دهد.