تخفیف ویژه!
کد شناسه :21827

پنجاه متفکر بزرگ معاصر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب پنجاه متفکر بزرگ معاصر : نویسنده کتاب حاضر را به پیروی از الگوی بس تحسین انگیز کتاب دیانه کالینسون به نام پنجاه فیلسوف بزرگ نوشته است. بنابراین، هم نگاهی به آثار یکایک متفکران می اندازد و هم اطلاعاتی درباره ی زندگی آنان به دست می دهد. هدف نویسنده نیز مانند خانم کالینسون، به ویژه در مورد آن وجه از اندیشه که از ساختارگرایی الهام گرفته شناساندن یک یا چند جنبه از مجموعه آثار متفکر مورد بحث گاه به شیوه یی نسبتا مشروح است و...