تخفیف ویژه!
کد شناسه :13093

نمايش در ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نمايش در ايران : نمايش در آغاز از تحول رسمها و نيايشهاي مذهبي بيرون آمد، و وقتي به جايي رسيد كه ديگر رسم و نيايش نبود باز همواره نيازمند دستگاه دين و بيت المالش بود. اگر دين نمايش پذير بود. و اگر مراجع مذهبي رسمهاي تماشايي و سپس نمايش را براي توسعه ي قصه ها و كرامات مذهبي لازم مي دانستند چنين مي شد كه دين فراهم كننده ي وسايل و امكانات نمايش مي شد و...