تخفیف ویژه!
کد شناسه :12762

چنين گفت زرتشت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب چنين گفت زرتشت : درباره كتابي جاودانه سخن گفتن، آن هم كوتاه سخن گفتن، گزارش كردن، اما به عنوان پيشگفتار يا پي نوشت، كاري بس دشوار است. آري، آن هم درباره آثار جاودانه. نگارنده اين سطور در مقدمه ترجمه كتاب عيسي فرزند انسان اثر جبران خليل اشاره كردم: با اينكه درد و احساس دو درخت رسته از يك خاك اند. موضوعي كه ضروري است از فلسفه نيچه در كتاب چنين گفت زرتشت پيرامون آن سخن گوييم چنانكه خود نيز از آن غافل نبوده است پديده اي اجتماعي است كه به رغم بازتاب خاصي كه در دنياي غرب دارد، درباره اش يك كلمه هم سخن نگفته اند و...