حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :28102

خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دوجایگاهی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دوجایگاهی : گچه مسئله ی آگاهی، پیدایش و کارکرد و ماهیت آن در انسان از زوایای بیار متعدد علمی، فلسفی و اجتماعی ... مورد بحث بودهاست، با این همه می توان گفت که از نظر علمی ما هنوز در ابتدای راه هستیم و باور داریم که باید با دیدی باز به همه ی دیدگاه ها و نظریه ها، به همه ی رویکردها و رهیافت ها درباره ی آگاهی توجه کنیم و...