حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :2529

این سه زن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب این سه زن - این کتاب روایت خود را که نه رمان است و نه تاریخ معطوف به سه زن کرده است، ایران تیمورتاش، مریم فیروز و اشرف پهلوی. سه زنی که روزگاری پدرانشان دوست یکدیگر بودند و وقتی برابر هم قرار گرفتند، این سه زن هم دشمن یکدیگر شدند. شاهزاده عبدالحسین فرمانفرما که بیش از 30 فرزند داشت، کسی بود که رضا پهلوی را به قدرت رساند و سردار معظم خراسانی یا عبدالحسین تیمورتاش کسی بود که تلاش زیادی برای براندازی قاجارها کرد و از این طریق به قدرت گرفتن رضا شاه کمک کرد. اما بعد از قدرت گرفتن رضاشاه، ابتدا فرمانفرما نوه ی فتحعلی شاه قاجار و سپس تیمورتاش مورد غضب واقع شدند، یکی در غم و تنهایی فوت کرد و دیگری توسط پزشک احمدی در زندان شاه به قتل رسید. اما دعوای این سه خاندان به پایان نرسید، با خلع رضا شاه و به قدرت رسیدن فرزندش محمدرضا، اشرف خواهر دوقلوی شاه جدید قدرت زیادی گرفت، ایران تیمور تاش کلت به دست در پی بازداشت و خون خواهی پدرش روانه شد و مریم فیروز به عضویت حزب توده درآمد. دیگر جنگ پدران به جنگ دختران و صلح پسران تبدیل شده بود. در حالی که پسران این سه تن با هم دیگر در اداره ی کشور همکاری می کردند، دخترانشان مانند جن و بسم الله بودند و با تیر سایه ی همدیگر را می زدند. این جنگ ادامه داشت تا انقلاب 57 که اشرف از قدرت خلع شد و جشن شادی مریم فیروز و ایران تیمورتاش برپا گشت و...