تخفیف ویژه!
کد شناسه :80082

امروز متفاوت خواهد بود

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب امروز متفاوت خواهد بود : امروز من درلحظه حضور خواهم داشت. امروز با هرکسی صحبت می کنم عمیقا به چشم هایش نگاه می کنم و با دقت به حرف هایش گوش می دهم. امروز من با تیمبی تخته بازی می کنم. امروز من با جو عشق بازی می کنم. امروز من به ظاهرم افتخار می کنم. امروز دوش می گیرم و لباس های مناسبی می پوشم و...