تخفیف ویژه!
کد شناسه :95343

ستارگان شوم بخت ما

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ستارگان شوم بخت ما - اثر حاضر با توصيف زندگي دشوار « هيزل »آغاز مي شود . هيزل با بيماري سرطان دست و پنجه نرم مي كند. نا اميدي، نخستين حسي است كه با شروع كتاب، دريافت مي كنيد.. بيماري هيزل، او را به دختري افسرده و گوشه گير تبديل كرده است. والدينش كه نگران اين وضعيت او هستند جهت جلوگيري از منزوي شدن او، توصيه مي كنند در جمعي كه در آن كودكان سرطاني شركت دارند حضور پيدا كند. او در همين نشست ها با پسري به نام « آگوتوس » آشنا مي شودآگوتوس به خاطر سرطان استخوان يك پايش را از دست داده است و اين آشنايي سرآغاز يك رابطه ي عاشقانه عميق بين آن دو و وقوع اتفاقاتي مي شود كه شما در حين خواندن آن زيباترين داستان عاشقانه مدرن را تجربه خواهيد كرد. تلفيقي از حس اميد و نا اميدي، غم و شادي، خنده و گريه، عشق و نفرت و...