تخفیف ویژه!
کد شناسه :79987

با من بيش تر حرف بزن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب با من بيش تر حرف بزن : بخشي از كتاب- راستش را بخواهيد، آن روز صبح دليلي براي فروپاشي وجود نداشت، واقعا نداشت؛ اما من از هم فروپاشيدم! مي توانم بگويم دليلش اين بود: پدرم، كه تا حد جنون مي پرستيدمش، شصت و هشت روز پيش از آن، از دنيا رفته بود. ديدن او كه در مقابل چشم هايم آرام آرام در سكوت فرو مي رفت، نابودم كرده بود و...