حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :79264

عاشقانه های متنبی 1

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب عاشقانه های متنبی 1 : متنبی جایگاه بسیار ویژه ای دارد. او واسطه العقد ادب و عرفان است یعنی شعر او حد واسط ادبیات و عرفان واقع گشته است و برخی مشایخ گفته اند که متعلمان متون قدیم و نصوص عظیم، در آغاز می باید دیوان امروالقیس، شاعر عشق و صحرا را بخوانند که ادبیات محض است، سپس دیوان متنبی را و آنگاه دیوان ابن فارض را که عرفان خالص است. پس مطابق ین بیان، شعر متنبی مقدمه شعر ابن فارض است و...