تخفیف ویژه!
کد شناسه :79262

مخزن الاسرار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مخزن الاسرار : پس از پيروزي اعراب بر ايران در نيمه هاي قرن اول هجري، ايرانيان به مدت دويست سال به زبان ملي خود شعري نسرودند و نثري ننوشتند و اين دوره است كه دكتر زرين كوب از آن به دو قرن سكوت تعبير كرده و در كتابي علل و عواملي آن را بررسي كرده است. از اوايل نيمه دوم قرن سوم هجري به تدريج اشعاري به زبان فارسي سروده شد و...