حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :812

درآمدی کوتاه به ذهن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب درآمدی کوتاه به ذهن - "جان سریل" که از فیلسوفان نامدار روزگار ماست، با آن که حالات ذهنی را به تمامی معلول فعالیت های نورونی مغز می داند، اما از آن جا که آن ها را سوبژکتیو، کیفی و اول شخص می شمارد، تقلیل هستی شناختی این حالت ها را به بنیاد نورونی شان بر نمی تابد. بدین سان سرل از مادی باوری تقلیل گرا و حذفی فاصله می گیرد و می کوشد تا با چیره شدن واژگان و مفروضات سنتی که به باور او همگی بر خطا بوده اند، راه حلی برای مسائل فلسفه ذهن، همچون مسئله ذهن، بدن، علیت ذهنی و... بیابد و...