حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :77665

ریگانت(4)توفان سوار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب ریگانت(4)توفان سوار : بخشی از کتاب- شعله ها، آسمان شب را روشن کرده بودند و دود سیاه میان خیابان های شلسانس می چرخید، شهر همچنان در حال سوختن بود، اما دیگر صدای فریاد یا گریه های تضرع و التماس شنیده نمی شد. دو هزار مرتد کشته شده بودند، بیشترشان با شمشیر و چماق از پا درآمدند و بقیه را هم به دل آتش تطهیرکننده انداختند و...