تخفیف ویژه!
کد شناسه :77563

مدرنيسم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مدرنيسم : اولين مشخصه مورد پذيرش همگان براي مدرنيسم چيست؟ اغلب ما در اين نكته توافق داريم كه اثر مدرنيستي به دشواري درك مي شود و در اين دشواري، غرابت و تمايز سهمي به سزا دارند. دي.اچ.لارنس كه مي بايست او را در رده نويسندگان مدرنيست به شمار آورد، احساس لذت و رنج ناشي از دشواري را چنين بيان كرده است: مطالعه يك رمان حقيقتا جديد همواره تا حدودي ما را به درد مي آورد و....