تخفیف ویژه!
کد شناسه :76189

خرد و توسعه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب خرد و توسعه : پیشرفت تاریخی از جمله اصول تجدد است و بنابراین می‌توان تجدد را جهان پیشرفت دانست. مراد از پیشرفت در اینجا سیر به سوی کمال معنوی و اخلاقی نیست بلکه پیشرفت در ساختن دائم دنیای آدمی است. در نیم قرن اخیر توسعه جای پیشرفت را گرفته است. شاید هم تجدد در سیر خود به جایی رسیده است که امکان پیشرفتش پایان‌یافته و به جای پیشرفت توسعه می‌یابد و...