تخفیف ویژه!
کد شناسه :76803

ماجراي اقامت پنهاني ميگل ليتيندر شيلي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ماجراي اقامت پنهاني ميگل ليتيندر شيلي : بخشي از كتاب- در آغاز سال 1985، سينماگر شيليايي ميگل ليتين- كه نامش در فهرست پنج هزار تبعيدي شيليايي است كه ورودشان به كشور اكيدا ممنوع است- پنهاني وارد شيلي شد و شش هفته در اين كشور بود و در اين مدت توانست بيش از سي و دو هزار متر فيلم درباره واقعيت زندگي كشورش، تهيه كند و...