تخفیف ویژه!
کد شناسه :10763

درمان اختلالات رياضي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب درمان اختلالات رياضي : تعداد زيادي از دانش آموزان مقاطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان، در يادگيري دروس رياضي دچار مشكل هستند و با اين كه به اندازه ي دانش آموزان همسان خود تلاش مي كنند، پيشرفت مورد انتظار را ندارند... در اين كتاب، مفاهيم بنيادي مربوط به رياضي از سال هاي اول زندگي معرفي شده و چنان چه دانش آموزي در هركدام از آن مفاهيم دچار مشكل باشد، برنامه بازپروري نيز ارائه شده است و...