تخفیف ویژه!
کد شناسه :80446

معماری شادکامی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب معماری شادکامی : بخشی از کتاب-یکی از خانه های دیوار به دیوار در خیابانی پر از درخت. صبح زود سروصدای بچه ها و والدین در خانه بلند شده بود اما از چند ساعت پیش که آخرین نفر همراه با کیف مدرسه اش از آن جا رفت، خانه، صبح را به تنهایی سر کرد. خورشید تا سنتوری های بنا رو به بالا آمده و پنجره های طبقه ی همکف را نورانی کرده و...