تخفیف ویژه!
کد شناسه :75838

تيمور تاش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تيمورتاش : درباره عبدالحسين تيمورتاش يكي از بنيان‌گزاران سلسله پهلوي و اولين وزير مقتدر دربار رضاشاه و بزرگترين ناطق پارلماني عصر مشروطيت سخن بسيار است. در مطبوعات اولين دهه سلطنت محمدرضا پهلوي، شرح زندگاني او بصورت پراكنده و بعناوين مختلف انتشار مي‌يافت ولي هرگز كتاب مستقلي كه حاوي شرح زندگاني و بازيگري‌هاي او در عرصه سياست بوده باشد نوشته نشده و...