تخفیف ویژه!
کد شناسه :44050

ایران از آغاز تا اسلام

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب ایران از آغاز تا اسلام - این کتاب شرح زندگی و تمدن مردمی است که از روزگار بسیار کهن تا آغاز اسلام در سرزمین ایران زیسته اند. این مردم، که از اقوام گوناگون بودند، در فراز و نشیب زندگانی خود تمدن های درخشان به وجود آوردند. آثار آن ها از هنر ظریفی در شش هزار سال پیش حکایت می کند. تمدن عیلامی و مادی و هخامنشی و پارتی و ساسانی و تمدنی که آثار مفرعی لرستان یادگار آن است همه در این دوره رونق گرفتند. "دکتر گیرشمن" که سال ها به کاوش های باستان شناسی در ایران و افغانستان اشتغال داشته و آثار متعدد به قلم وی درباره تاریخ و تمدن ایران انتشار یافته، با قلمی شیوا ماجرای زندگی و احوال اقتصادی و فرهنگی و سیاسی این اقوام را در این کتاب بیان کرده و...