تخفیف ویژه!
کد شناسه :73858

ديوان حافظ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب ديوان حافظ : بخشي از كتاب- اي كه با سلسله زلف دراز آمده‌اي- فرصت باد كه ديوانه نواز آمده‌اي- ساعتي ناز مفرما و بگردان عادت- چون به پرسيدن ارباب نياز آمده‌اي- پيش بالاي تو مي‌رم چه به صلح و چه به- كه به هر حال برازنده ناز آمده‌اي- آب و آتش به هم آميخته از لب لعل- چشم بد دور كه بس شعبده باز آمده‌اي-آب و آتش به هم آميخته‌اي از لب لعل- چشم بد دور كه بس شعبده‌باز آمده‌اي و...