حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :73763

یک نوع مردن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب یک نوع مردن : بخشی از کتاب: قطار سوت‌کشان ایستاد. کوچک‌ترین ذره‌های بخار تا مدت درازی در شب بی‌پایان دشت و دمن پخش شد. چهره‌ها- نقاب‌هایی با پوست زیتونی، مرموزترین پوست در روی زمین، نیمه آسیایی، نیمه استوایی- با استخوان‌های برجسته گونه و سیاهی شدید چشم‌هایی که برق فانوسی در آنها می‌درخشید، به گونه‌ای باورنکردنی به پنجره‌ها نزدیک شده بودند. قدرت لحظه، حرکت‌ها را مهار می‌کرد و نگاه‌ها، با گستاخی و پاکی، بی‌پرده می‌جست. همین‌جا است، رفیق پرالتا. در آن هنگام در واگن بودند، در راهروی تنگ درجه‌یک باشتاب پیش می‌رفتند- کمیته مرکزی به او دستور داده بود که سفری پرتجمل داشته باشد، زیرا دهقان‌ها وقتی می‌دیدند که یکی از رهبران‌شان با بزرگترین افراد هم طراز است تحت تاثیر قرار می‌گرفتند: رفتاری حاکی از مطالبه حقوق خویش بود و...