تخفیف ویژه!
کد شناسه :73731

مادرم زنی زیبا بود

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب مادرم زنی زیبا بود : بخشی از کتاب- گفته بودم همیشه در انتظارات خواهم بود- گفته بودم- اگر نیلوفری را دیدم که شکفت- کسی که می آمد- صدای قدم هایش را باد آورد- اگر در زدند که در بگشایم- در انتظارت خواهم بود- زندگی برای من همین زمزمه ی انتظار است- گذر سال ها- تکرار روزها- گفته بودم همیشه به یادت خواهم بود و...