تخفیف ویژه!
کد شناسه :72820

ضرورت دلالت و جهان هاي ممكن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب ضرورت دلالت و جهان هاي ممكن : مفاهيم ضرورت و امكان از ديرباز در منطق و شاخه هاي گوناگون فلسفه مورد توجه بوده است. براي نمونه، ارسطو در تحليل اول به اين بحث پرداخته است كه ضروري بودن مقدمه قياس در چه صورتي به ضروري بودن نتيجه آن مي انجامد. در فلسفه اسلامي، درباره پاره اي از مباحث معناشناختي و معرفت شناختي ضرورت و نيز برخي از ويژگي هاي آن بحث شده است و...