تخفیف ویژه!
کد شناسه :67541

ارغنون(16)فلسفه اخلاق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب ارغنون(16)فلسفه اخلاق : بخشي از كتاب: فلسفه دوران اخير كه توجه‌اش به صورت افراطي معطوف به انواع گوناگوني از پژوهش زبان شناختي است غالبا در اين امر ترديد كرده است. ليكن تمايز ميان تحليل مفهومي و تجربي در عرصه اخلاق مي‌تواند از طريق مقايسه با ساير عرصه‌ها تاييد شود... مقلات اين مجموعه بر دو دسته‌اند: نخست آن‌ها كه عموماً از منظر تحليلي به بحث از اخلاق مي‌پردازند و برخي از مسائل منطقي گزاره‌هاي اخلاقي را ذيل عنوان فرا‌اخلاق برسي مي‌كنند ؛ دوم مقالاتي كه از ديدگاه‌هاي ديگر به طرح بعضي از مهمترين مسائل و مباحث نظري اخلاق در جهان معاصر، به ويژه در غرب، مي‌پردازند و...