تخفیف ویژه!
کد شناسه :72757

نامور نامه(17)پادشاهي گشتاسب،هفتخان اسفنديار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نامور نامه(17)پادشاهي گشتاسب،هفتخان اسفنديار : گنجي كه فردوسي براي ايران و ايراني بر جاي نهاده است تنها تاريخ و رواياتِ داستاني و اساطيري ايرانِ قديم نيست. فرهنگِ ايران است از آغاز تا پايانِ قرنِ چهارم هجري با تمامِ مظاهرش. نتيجه‌گيري‌ها كه به مناسبتِ وقايع در پايانِ غالبِ داستانها كرده است و اندرزها كه از نرم و درشتِ روزگار و سرانجامِ نيك و بد مردمان مايه دارد، زادة موج‌هاست كه از انديشه‌هاي متعالي مردانِ قرونِ گذشته و دورانِ اسلامي برخاسته است. اَرجي كه شاعر بر «خِرَد» و «سخن» و «دين» مي‌نهد و پيوندي كه اين سه را با هم مي‌‌دهد و پاسي كه انديشه‌هاي بلند را مي‌دارد، يادآورِ باريك‌انديشي و بلندنظري و دوربيني پيروانِ فرقه‌ها و طريقه‌ها و مذاهب معروف و مترقي چون مُعتَزِله و شيعه و عرفان است. شاهنامه هم سند لياقتِ زبانِ فارسي است و هم گنجينة فرهنگ و معارفِ ايران تا عصرِ فردوسي. هر ايراني بايد شاهنامه را بخواند و لفظ و معني و قالب و محتواي آن را سرمشق و راهنماي كار خود قرار دهد. شاهنامه را بخواند و مكرّر بخواند تا به عمقِ فرهنگِ با اَرجِ ايران تا پايان سدة چهارم هجري بخوبي آگاهي پيدا كند و بداند كه بيهوده نيست سخنِ فردوسي را با سخنِ از آسمان به زمين آمده برابر و كارِ او را بالا بردنِ سخن و باز بر كرسي نشاندنِ آن دانسته‌اند. آري بيهوده سخن بدين درازي نشود. بخشي از كتاب: حكيم ابوالقاسم فردوسي، پادشاهي گشتاسب را با شرح خوابي كه ديده است در پانزده بيت آغاز مي‌كند. در آن خواب دقيقي طوسي، سراينده ناموري كه پيش از فردوسي به نظم شاهنامه پرداخته است و...