تخفیف ویژه!
کد شناسه :72454

ارسام اشك هاي من

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب ارسام : ديگه نمي‌تونم اين واقعيت‌و انكار كنم كه من هم يه دخترم يا تمام احساسات لطيف و شكننده‌ي دخترونه‌ام ديگه نمي‌خوام، خودمو، وجودمو، خواسته و نيازهاي دخترونه‌مو هيچ و نابود كنم. منم يه دخترم... اونم از تبار ليلي و...