تخفیف ویژه!
کد شناسه :72402

جامعه شناسي محيط زيست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جامعه شناسي محيط زيست : انسان‌ها به طور فزاينده‌اي در دگرگوني و نابسامان كردن ساختار و كاركرد محيط زيست نقش دارند، به‌همين خاطر است كه امروزه كمتر نقطه‌اي روي زمين وجود دارد كه دست‌نخورده و طبيعي باقي مانده باشد. از سوي ديگر، اين‌گونه پيامدهاي زيست محيطي ممكن است در جاي خود و در آينده تصميمات و رفتار انسان را تحت تأثير قرار دهد، گرچه تاكنون مدل‌هاي مختلف جهت سالم نگه‌داشتن محيط‌زيست توسط بسياري از دانشمندان و در زمينه‌هاي گوناگون ارائه گرديده است، در اثر حاضر از زمينه‌ها و مفاهيم علوم‌اجتماعي به معناي عام آن، و از جامعه‌شناسي به معناي خاص آن جهت حركت به‌سوي محيط‌زيست و سالم‌سازي زيست‌محيطي استفاده گرديده است؛ به اين اميد كه نه‌تنها نسل‌هاي حاضر با محيط‌زيست سالم روبه‌رو گردند، بلكه نسل‌هاي آتي نيز از سيستم‌هاي زيست محيطي سالم و نشاط‌بخشي برخوردار گردند و...