تخفیف ویژه!
کد شناسه :72348

تمرين در آب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تمرين در آب : امروزه تمرينات آبي به شكل گسترده‌اي در پيشگيري از بروز آسـيب‌هـاي جسـماني و همچنـين در امـر بازتواني آسيب‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در همين راستا نياز به منابعي كه علاقه‌مندان را با مباحث نظري و كاربردي تمرينات آبي آشنا ساخته و راهنماي عملي مناسبي براي اين افراد باشند بـيش‌از پـيش ضروري به نظر مي‌رسد. خوشبختانه كتاب حاضر اين قابليت را دارد تا به اين نياز مهم و ضروري پاسخ داده و اطلاعات لازم را براي ارائه خدمات موثرتر در اختيار متخصصين، پژوهشگران و هم‌چنين دانشجويان حوزه تربيـت‌بـدني و علوم ورزشي قرار دهد؛ لذا هدف از ترجمه اين كتاب فراهم‌آوردن بستري بـود تـا علاقـه‌منـدان بتواننـد ابعاد نظري و كاربردي تمرينات آبي را به‌صورت منسجم و يكپارچه دنبال كنند و...