تخفیف ویژه!
کد شناسه :72270

خوانشي نو از عبهرالعاشقين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب خوانشي نو از عبهرالعاشقين : كتاب عبهر العاشقين، يكي از متون فارسي قرن ششم است و مانند همه متن‌هاي فارسي پيش از حمله مغول، مغتنم و قابل توجه مي‌باشد. همچنين از معدود نوشته‌هاي عرفاني است كه به شكل دقيق و موشكافانه به كليد واژه‌هاي مهم عرفان يعني عشق، عاشق، معشوق، عشق مجازي و عشق الهي پرداخته، و تبويت و تفصيا‌هاي روزبهان در بسياري جاها رنگ فلسفي به خود گرفته كه در نوع خود قابل ملاحظه است. در اين كتاب شيخ روزبهان كمتر به تتبع و اقتفاء پيشينيان پرداخته و بيشتر افكار عالي عرفاني و واردات قلبي خود را بيان كرده، و در آخر اين‌كه براي فهم آثار عرفاني چون عطار، مولوي، عراقي، اوحدي كرماني و حافظ، فهم كتاب حاضر بسيار ضروري است و...