تخفیف ویژه!
کد شناسه :55575

روبان قرمز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

بخشي از اشعار هميشه با عجله برگ‌ها را جارو كرده بود حتا درخت را كه كاشته بود و اكنون به ميوه رسيده بود با غفلت هميشگي‌اش ميوه‌ها بر درخت مانده بودند پوسيدند و درخت نابود شد.