تخفیف ویژه!
کد شناسه :56402

فرامرزنانه بزرگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

نام سراينده فرازنامه بزرگ دانسته نيست، ولي شواهدي در متن آن نشان مي دهدكه در اواخر قرن پنجم و احتمالا در بين سال هاي 487 و 494 هجري به نام ابوبكر مويد الملك پسر خواجه نظام الملك طوسي سروده شده است. بنابراين، اين منظومه كه 5453 بيت دارد، پس از شاهنامه و گرشاسپ نامه، سومين متن حماسي فارسي است در دوبخش : يكي شرح جنگ ها و كشورگشايي هاي فرامزر در هند و ديگري سفرهاي فرامرز بر خشكي و دريا و ديدن شگفتي هاي گوناگون.