تخفیف ویژه!
کد شناسه :71708

گزارش وضعيت اقشار آسيب پذير و آسيب ديدگان اجتماعي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گزارش وضعيت اقشار آسيب پذير و آسيب ديدگان اجتماعي : بسياري از مسائل و مشكلات اجتماعي امروز، اگرچه ممكن است بعضاً ناشي از سوءمديريت و برنامه‌ريزي عامدانه‌ي مديران و افرادي بي‌كفايت باشد، اما عمدتاً ناشي از نتايج ناخواسته‌ي كنش‌هاي پيشينياني است كه خيرخواه بوده و در حد مقدورات خود همه‌ي جوانب را در نظر گرفته و سعي كرده‌اند كار مفيدي انجام دهند، اما نمي‌دانستند كه علي‌رغم تأثيرات مثبتِ كنش آنان، پي‌آمدهاي ناگواري نيز از قِبَلِ كنش‌شان براي جامعه و گروه‌هايي از مردم ايجاد شده است... امروز اين‌كه اين مسائل از كجا آمده‌اند و نتيجه‌ي چه كنش قبلي بوده‌اند، دردهاي آسيب‌ديدگان را درمان نمي‌كند. قطعاً نگاه به گذشته و شناخت عوامل ايجادكننده‌ي مسائل براي برنامه‌ريزي و كنش مناسب در آينده مفيد است، اما مشكل كساني را حل نخواهد كرد كه از اين بابت زيان ديده‌اند... اگر نيك بنگريم، در پيرامون آن‌چه در تصور عمومي، نسبت به مسائل اجتماعي رايج است، مثل فقر، بي‌كاري، طلاق، اعتياد، تورم، نابساماني اجتماعي (بي‌قانوني)، تبعيض‌هاي قومي، طبقاتي، مذهبي، جنسي و سني، اول اين‌كه، اين‌ها نتيجه‌ي آگاهانه‌ي كار يك شخص يا يك نهاد نيستند و همگان به نسبتي در ايجاد و شيوع آن‌ها مقصرند؛ دوم، در نتيجه‌ي اين مسائل و مشكلات، هزاران و بلكه ميليون‌ها انسان رنج‌ديده و اقشار آسيب‌پذير در هر جامعه‌اي وجود دارند كه عدم رسيدگي به آنان مشكل و مسئله را هر روز عميق‌تر مي‌كند و استمرار چنين وضعي و بي‌توجهي به چنين اقشاري مسئله‌ي بزرگ‌تري را دامن مي‌زند و آن هتك و مسخ انسان است. اگر مشكلات نيازمندان به‌صورت يك مسئله‌ي اجتماعي در آيد، آن‌گاه براي حل آن‌ها نياز به يك بسيج عمومي و همه‌جانبه است. نياز به تشكيل نهادهاي اجتماعي متعدد و مستمر و نه موقتي است. اگر به تجربه‌ي كشورهاي توسعه‌يافته در دهه‌هاي اخير توجه كنيم، گسترش روزافزون نهادهاي مردمي در اين كشورها را مي‌بينيم، و با اقدامات جمعي براي ايفاي حقوق اين اقشار از سوي كساني كه حقوق آنان را سلب كرده‌اند ميتينگ راه انداخته و در هر محكمه يا محلي كه لازم است براي استيفاي حقوق همنوعان محروم خود حاضر مي‌شوند. اين اقدامات موجب استقرار و استحكام دموكراسي و حقوق شهروندي در جامعه‌ي آنان و شكوه اجتماع افراد براي پاسداري از شأن و جايگاه انسان شده است و...